Diri sa kalibutan
Ikaw lang ang gusto.
Bisan unsa pay hisgutan,
Ang kasing-kasing ko, imo.
Sa imong kabut-an
Nadagit ako;
Sa imong batasan
Nahigugma ako.

Ang hangyu lamang
Ni’ng ‘kong kasingkasing’ uhaw;
Kay ang gugma mong,
Walay bahid sa tiaw.
Paminawa ning pulong
Para kanimo inday
Higugmaon tika ug tarong
Hantud ako mamatay.

MR @ 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s