Higala [Part II: Ang Pagbutyag]

Ang kulba sa akong dughan
Dili ko mapugngan.
Isulti ko na ba kanimo?
Ang kamatuorang gitago ko?

Husto na, kinahanglan na undangan
Ang akong pagpaka arong-ingnon,
Ang akong paghilom-hilom,
Ang paglikay sa gibati nga di na nako madala ug tulon .

Sa dihang gaatubang ko nimo,
Kamot gakurog, kulbang di masabot.
Ang makatunaw mong mata gapangutana,
nasanpit ko sa way pagduha-duha, “Higala – gihigugma tika!!!”

Ug nabukotan kita sa kamingaw,
Nabati mo nga ang pulong ko dili siaw.
Gihikap mo ang mga kamot ko,
Ug miingong “Panaghigala lang ang madalit ko kanimo”

Ang paghubad sa Inglis

Friend [Part II: The Revelation]

I can’t stop
the throbbing in my chest
each time I try
to tell you the secret
I’ve kept.

I need to stop
Stop myself from pretending
I can no longer keep
the feelings that I have
for you within.

Finally face to face,
hands shaking, t’was nerve-racking!
Your eyes that had melted this
heart, stare at me asking..
“I’m in love with you”
were the words that I managed to say.

Silence has taken it’s toll
I knew then that you knew it’s no joke.
You held my hands and said
“Friend, all I can give is friendship”

MR@2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s