Higala [Part III: Ang Pagluwas]

Tua na, nabutyag na.
Ang gibati ko kanimo
kahibalo naka.
Bisan ug dili pareho
ang gibati ta
sa usag-usa, okay ra.

Miingon ka na
di ko angay ikabalaka,
na atong panaghigala
kay dili mawala.
Matud mo, okay ra
na ania rako
sa imong kiliran.

Kahibalo ko,
komplikado ang estado mo.
Maong sulayan ko ug limot
ang gibati ko para kanimo.
Mas pilion ko, ang higala ko
kaysa pugson nga kita
mahimong ka-trato.

Luwason ko panaghigala ta,
kung asa ta mas malipay,
kung asa ta mas sadya,
Ang gugma kong kanimo inday,
makalimtan rana nako unya.
Ig abot sa panahon, hinunta.

Paghubad sa Inglis

Friend [Part III: To Save]

So I’ve revealed
my secret adoration,
though I know it’s unrequited,
the truth is my salvation.

You said I need not worry
it’s no big deal,
you’re still willing to keep
our friendship despite
what I feel.

I understand, your life now
is a bit complicated.
That’s why I’ve opted
to choose our friendship
over this strange affection
that to you I’ve felt.

I’m choosing to salvage
the friendship we have,
and the laughter’s we’ve shared.
I will forget this feeling
one day, somehow, some day.

MR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s