Dasig

Sa mga panahon sa kalisud,
kung mulapas na sa
utlanan ang imong pagpailob.
Sa mga panahon sa kasakit
ug katimawa o kakabos ug kung
magpatigbabaw sa kinabuhi ang kapait –
Bahala ug magkamang na
Bahala ug magkayamukat ang agi
Pagpabiling ga-sukol
sa tanang kagul-anan.
Pagpabilin sa imong pagdasig
bisan pa ug unsa ang
muabot nga kabilinggan.

MR

Paghubad sa English // English Translation

Resilience

In times of hardships
or when patience
has reached its limit.
In times of distress
and destitute, and misery,
or in those times of bitterness –
I will crawl if I have to
just to go through this messy life.
I will continue to fight
amidst the loneliness.
I will continue to stay resilient
throughout life’s encumbrance.

MR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s