Higala [Part III: Ang Pagluwas]

Tua na, nabutyag na.
Ang gibati ko kanimo
kahibalo naka.
Bisan ug dili pareho
ang gibati ta
sa usag-usa, okay ra.

Miingon ka na
di ko angay ikabalaka,
na atong panaghigala
kay dili mawala.
Matud mo, okay ra
na ania rako
sa imong kiliran.

Kahibalo ko,
komplikado ang estado mo.
Maong sulayan ko ug limot
ang gibati ko para kanimo.
Mas pilion ko, ang higala ko
kaysa pugson nga kita
mahimong ka-trato.

Luwason ko panaghigala ta,
kung asa ta mas malipay,
kung asa ta mas sadya,
Ang gugma kong kanimo inday,
makalimtan rana nako unya.
Ig abot sa panahon, hinunta.

Paghubad sa Inglis

Friend [Part III: To Save]

So I’ve revealed
my secret adoration,
though I know it’s unrequited,
the truth is my salvation.

You said I need not worry
it’s no big deal,
you’re still willing to keep
our friendship despite
what I feel.

I understand, your life now
is a bit complicated.
That’s why I’ve opted
to choose our friendship
over this strange affection
that to you I’ve felt.

I’m choosing to salvage
the friendship we have,
and the laughter’s we’ve shared.
I will forget this feeling
one day, somehow, some day.

MR

Advertisements

Higala [Part II: Ang Pagbutyag]

Ang kulba sa akong dughan
Dili ko mapugngan.
Isulti ko na ba kanimo?
Ang kamatuorang gitago ko?

Husto na, kinahanglan na undangan
Ang akong pagpaka arong-ingnon,
Ang akong paghilom-hilom,
Ang paglikay sa gibati nga di na nako madala ug tulon .

Sa dihang gaatubang ko nimo,
Kamot gakurog, kulbang di masabot.
Ang makatunaw mong mata gapangutana,
nasanpit ko sa way pagduha-duha, “Higala – gihigugma tika!!!”

Ug nabukotan kita sa kamingaw,
Nabati mo nga ang pulong ko dili siaw.
Gihikap mo ang mga kamot ko,
Ug miingong “Panaghigala lang ang madalit ko kanimo”

Ang paghubad sa Inglis

Friend [Part II: The Revelation]

I can’t stop
the throbbing in my chest
each time I try
to tell you the secret
I’ve kept.

I need to stop
Stop myself from pretending
I can no longer keep
the feelings that I have
for you within.

Finally face to face,
hands shaking, t’was nerve-racking!
Your eyes that had melted this
heart, stare at me asking..
“I’m in love with you”
were the words that I managed to say.

Silence has taken it’s toll
I knew then that you knew it’s no joke.
You held my hands and said
“Friend, all I can give is friendship”

MR@2016

Higala [Part I: Ang Sekreto]

Higala… Higala ko.
Higala ra ko para nimo.
Mao na ang mga pulong
na labawng nagpahabilin
sa akong kasing-kasing
na naningkamot ug alim.

Atoang storya kay usa
sa kadaghanan sa storya
na kanunay nato madunggan.
Usa ka karaang sugilanon
mahitungod sa gugma –
gugma tali sa maghigala.

Angkonon ko, ang gibati ko
diha para kanimo
wala nako gituyo nga ma-amgo.
Nahitabo kini nga wala gituyo.
Higala, pasayloa kung kanimo
nahigugma ako labaw pa sa higala
Kini ang sekretong
Dugay ko na gitago.

Paghubad sa Inglis:

Friend [Part 1: The Secret]

Friend… My friend.
I am but a friend to you.
Those are the words
that had been etched
deep into my healing heart.

Our story, like many other,
is one we usually hear.
An old tale about a love
A love about the friends
that we hold dear.

These feelings are unexpected.
My friend, forgive me
for I am loving you more
than a friend should.
This is a secret I intend to keep
as long as I could.

MR @ 2016

Basin Pa Diay.

Tong unang adlaw
Nga nailhan ko ikaw,
Ang akong kasing-kasing
Wala na nahimutang.
Kinahanglan lamang
Na mabal-an ko imong pangalan.
Wala ko masabtan
ang gibati kong nadangtan.
Gugma na kaya ni?
O igat-igat lamang?
Pasagdi sa ko inday,
kung ako magpaugatay
sa pag kidhat-kidhat ug gamay.
Basin pa diay
ikaw maka angay.
Sulayan lang nako,
Maibog pa diay ka nako
Madala sa akong pahiyum
na tim-os ug di papugong.
Pasaylo sa akong dag-way
kung kini may pagka law-ay.
Obhetibo ko lamang
na dili ko nimo hikawan
nga ikaw ako panguyaban.
Kay basin pa diay,
kita magkahigugmaay.

MR @ 2016

Ang Kainit.

Ang kainit sa panahon,
dili madala.
Gamayng gawas sa balay,
akong singot magbaha.
Maghunahuna ko kini temporaryo
pero Sityembre naman gud!
Puno gihapon ko ug kalbaryo.
Ginoo, tabang! Hastang inita gayud.

Wala ko abti ug kinse minutos
nga tua sa gawas.
Gatulo ang singot
bisan nagpailawm ug overpass.
Ang ngipon ko magkagot
nga gahulat sa bus.
Magpadayun ning silot
hangtud ang Berano magtiwas.

MR @ 2016

Artista

Pwerting gwapaha,
Miss, pwede makig-ilaila?
Ang katam-is sa imong
mga pahiyum,
Ang kagidlak sa imong
mga mata,
Para nako ikaw –
ang pinakagwapang artista.
Lingi-a ko bi,
Bisan ra ug kadali.
Pasiplat gamay,
Basin pa diay
madala tika ug lumay.
Wa madugay,
na-ako ra gyud ka
Perting nakong lipaya,
Ang kasing-kasing ko gasadya!
Tinuod gyud diay
and sulti ni tatay.
Ang damgo matinuod,
Sa tawng nahigugma
ug tinuod.

MR @ 2016

Damlag/Tomorrow

Wala ko nikatkat ug kahoy
Pero ako gikapoy.
Wala man unta koy gihuna-huna
Pero gikagul-an ko ang ugma.

Daghang butang
ang gusto kong buhaton
Daghan pulong
ang gisulat ko lang sa hangin

Ang init na hangin
nga mipaso sa akong aping
Gadala ug kasapot
Gadala ug kalagot

Usa ron sa mga adlaw
Nga ang utok ko galutaw
Di mahimutang ang huna-huna
Na kanunayng galantaw sa ugma.

MR.

— Paghubad sa Inglis/English translation

I may not climb a tree
But here I am, tired.
I may be thinking of nothing
Yet for tomorrow, I’m lamenting.

There are a lot of things
That I would want to do
There are a lot of words
That I’ve written in the wind.

The heat in the air
Has left a burn in my face
It makes me lose my temper
It brings about anger.

It’s one of those days
Where I am just afloat
My mind can’t be at ease
When it keeps on looking at tomorrow.

MR

Napalaw (Disappointed)

Sa taliwala sa akong panaghinuktok
Miabot mo sa akong huna-huna.
Gatikaw-tikaw sa kalapdon niining utok
Nga sa kalibog ug mahay, napuno na.

Kaninyo ko gikumpayot
kining damlag ko ug kahilwasan.
Pero ultimo hinigugma ko, nalambigit
Sa inyong lamu-lamo ug pagbinuang.

Wa ko lubos damha
Ang kining mga panghitabo
Ganahan ko mumata
Niining damgong makahahadlok.

Makalupyak kining gibati
Nga lugos kong gitapig-tapigan.
Wala ko damha na masinati
Ang maong sakit sa dughan.

(Amidst the depth of my thoughts
You came across my mind
Minding in and about of my head
that’s full of confusion and regrets.

It’s with you both that I latched on
My fate and my life
But you made a fool out of me
and even involved the person I love.

I never expected
The things that had happened
I just want to wake up
From this terrible nightmare

I feel like I’m drowning with pain
But I continue to hide it.
Never had I thought I’d get acquainted
With this dreadful pain in my chest.)

MR @ 2016

[Photo credits: http://cdn.tinybuddha.com/wp-content/uploads/2014/01/Disappointed.jpg]